Stenbocken 22 dec - 19 jan

 

JORD - KARDINAL - NEGATIV
Härskare: SATURNUS
Nyckelord: Koncentration, ambition, målmedvetenhet.
Hus: 10

Stenbockar är mycket ambitiösa och målmedvetna. De är uthålliga, kyliga och principfasta. De är praktiska och metodiska och deras framgångar kommer efter hårt arbete. Stenbockar vill gärna bevisa sig inför omvärlden och kan arbeta mot långsiktiga mål med stor beslutsamhet. Stenbockar kan ofta vara innåtvända och melankoliska och tycker ofta om att vara ensamma. Är ofta känslomässigt behärskade och kontrollerade, stormiga passioner och snabba förälskelser förekommer sällan. De sätter ett mycket stort värde på respekt och lojalitet och starka familjeband. Stenbockar är ända från tidig barndom ansvarsmedvetna och har en utpräglad pliktkänsla. De kan ofta ta ansvar även för sådant de inte kan påverka vilket kan ge skuldkänslor och ibland depressioner. Stenbockar blommar sent, och måste ofta komma upp i mogen ålder innan de kan slappna av och njuta av livet och sina framgångar. De kan ofta verka yngre ju äldre de blir, när de vågar slappna av. De kan ha en skräck för att verka svaga och beroende av någon. De har inga problem med att ge, men har ofta svårt att ta emot både känslomässigt och fysiskt. Stenbockar är tämligen reserverade, de tycker inte om att uppträda och framförallt inte om att göra bort sig, de söker alltid ha kontroll över situationer och över sig själva.